Instagram поддръжка

INSTAGRAM МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДДРЪЖКА НА INSTAGRAM ПРОФИЛИ

Защо професионалната поддръжка на Вашия Инстаграм профил е задължително условие за успешно бизнес развитие?

През последното десетилетие социалните мрежи промениха завинаги правилата за адекватно рекламно присъствие в глобален мащаб. Само за няколко години Instagram/Инстаграм се разрасна в мрежа от над 1 000 000 000 потребители и  съвсем заслужено се нареди непосредствено след медийните гиганти от Facebook и YouTube.

Предвижданията на рекламните специалисти са, че тепърва предстои сериозен ръст на потребителската мрежа на Инстаграм.

“От биологична гледна точка можем да видим защо визуално базирани компании за социални медии като Instagram и Snapchat ще продължат да процъфтяват, тъй като визуалните изображения се обработват 60 000 пъти по-бързо от текста в мозъка, което означава, че потребителите просто предпочитат изображения/видеоклипове пред текст.” – твърдят водещи рекламни компании.

Instagram / Инстаграм постепенно се превръща в най-предпочитаното място, както за рекламно позициониране, така и за избор на продукти, услуги и забавление. Тези бързи темпове на развитие имат своето напълно логично обяснениe, поради няколко специфики на Instagram / Инстаграм пространството:

Другата основна разлика е че,  при Инстагам се залага много на (#) заглавия за достигане на голям кръг от потенциални клиенти/последователи/читатели.

Затова е много важно да имате добра хаштаг стратегия за вашия бизнес.

– прецизно и ефективно таргетиране на целевата аудитория на бизнес насочените Instagram / Инстаграм потребители;

– широк възрастов обхват на одобрение и предпочитание сред потребителите на Instagram / Инстаграм спрямо останалите социални мрежи;

– фокус върху визуалните изображения в Instagram / Инстаграм публикациите, което позволява изключително бърза и ефективна обработка на информацията от страна на потребителите;

– широк обхват на интереси на Instagram / Инстаграм потребителите;

– висок процент на одобрение и доверие по отношение на продуктовото позициониране в Instagram / Инстаграм мрежата;

– възможност за постигане на комплексно рекламно присъствие при адекватна поддръжка на Instagram / Инстаграм профилите – самостоятелно и в комбинация с Facebook и YouTube;

– Насочване на аудитория към сайта, чрез Instagram.

Как екипът на Nielseo ще Ви съдейства по отношение на професионалната поддръжка на Instagram / Инстаграм профила Ви?

Правилният и единствен път за привличане на внимание на Вашата целева Instagram / Инстаграм аудитория се крие в няколко конкретни стъпки. В ефективната поддръжка на  Instagram / Инстаграм профили ние сме включили:

– обособяване на група или групи Instagram  /Инстаграм потребители представляващи целевата аудитория на Вашия бизнес;

– анализ на спецификите, предпочитанията и потребителските навици на избраната аудитория с оглед на ефективната поддръжка на Instagram / Инстаграм профила Ви;

– изготвяне на персонализирана стратегия за поддръжка на Instagram / Инстаграм профил с поставени краткосрочни и дългосрочни цели по отношение на постигането на пълно рекламно покритие;

– изготвяне на разпознаваемо визуално и текстово съдържание;

– оптимизация и ефективен подбор на хаштагове към публикациите с цел достигане на целевия кръг Instagram / Инстаграм потребители;

– реализиране на предварително одобрени и финансово ефективни рекламни кампании, планирани в бизнес стратегията за  поддръжка на Instagram / Инстаграм профила на клиента;

– изготвяне на предварителен Instagram /Инстаграм постинг план, включващ текстови и визуални послания;

– трайно увеличаване на мрежата от ангажирани последователи вследствие на планираната  поддръжка на Instagram / Инстаграм профила;

– ефективна комуникация с клиента и оптимална гъвкавост при необходимост от промени в „в движение“;

– периодичен отчет и анализ на постигнатите резултати на осъществената до момента поддръжка на Instagram / Инстаграм профила;

Какви са гарантираните резултати чрез професионалната поддръжка на Instagram / Инстаграм профила Ви?

 Правилната поддръжка на Instagram / Инстаграм води до много ползи в перспектива за клиентите, но това, което гарантирано цели и постига е:

– трайно повишаване на ежедневния трафик в сайта Ви;

– обособяване на аудитория от вече таргетирани и запознати с продукта Ви потребители;

– повишаване на продажбите;

– разпознаваемост на бранда Ви;

– повишаване на броя реални харесвания на публикациите сред постоянно нарастваща аудитория от последователи;

– изграждане на трайно доверие в продуктите и услугите Ви сред Вашите Instagram / Инстаграм последователи;

Ние Ви предлагаме:

– професионална поддръжка на Instagram / Инстаграм профили;

– изработване и управление на цялостна Instagram / Инстаграм рекламна стратегия;

– прецизно таргетиране на целева аудитория от група или групи Instagram  /Инстаграм потребители;

– изготвяне на тематично визуално и текстово Instagram / Инстаграм съдържание, съобразено с дейността и спецификите на аудиторията;

– интегриране на линк към уебсайт на клиентите в планираните публикации;

–  атрактивни story  публикации провокиращи гарантирано внимание от страна на последователите;

– постигане на висока степен на ангажираност сред Instagram / Инстаграм аудиторията;

– ефективна хаштаг стратегия в процеса на цялостна поддръжка на Instagram / Инстаграм профилите;

– отчетност и ефективност на кампаниите;

– организиране на игра – giveaway.

 

ПАКЕТИ И ЦЕНИ - ПОДДРЪЖКА НА INSTAGRAM ПРОФИЛИ
ПОДДРЪЖКА НА INSTAGRAM ПРОФИЛ - ПАКЕТ БАЗОВ

Пакет Базов е основен и включва необходимите услуги за поддържане на добрия Инстаграм имидж на всеки бранд. Днес присъствието на бизнеса в тази социална мрежа се оказва задължително условие за привличане и задържане на аудитория.

Поради огромната конкуренция в електронното пространство поддържаният уеб сайт далеч не е достатъчен за добиване на популярност сред потенциалните клиенти.

Необходимо е открояващо присъствие в социалните мрежи и качествената поддръжка на Вашия Инстаграм профил е едно от основните „оръжия“ за тази цел.

Независимо от възрастта, образованието и интересите на аудиторията, потенциалните клиенти изграждат доверието си в определени брандове или услуги основно на базата на имиджа им в социалните мрежи и в частност Instagram.

Пакет базов включва:

– създаване на Instagram профил ако такъв не е наличен;

– подобряване на съществуващ Инстаграм профил;

– определяне на конкретни цели за поддръжка на Инстаграм профила Ви;

– ежедневен мониторинг на Инстаграм профила;

– месечен доклад за прогреса на Инстаграм профила;

– платени рекламни постове за популяризиране и привличане на нови последователи, включени в планирания месечен бюджет на Инстаграм профила Ви;

– таргетиране и проследяване на резултатите от платената Инстаграм реклама за оптимизиране на постигнатото.

– 3 нови Инстаграм публикации и 3 Story Instagram публикации седмично;

– изготвяне на уникални тематични колажи, изображения и текст за нуждите на Инстаграм публикациите.

Резултати:

– минимум 2500 достигнати Инстаграм потребители чрез популяризирането на публикациите;

– постепенно и трайно повишаване на базата от Инстаграм последователи;

Попитай за цена.

ПОДДРЪЖКА НА INSTAGRAM ПРОФИЛ- ПАКЕТ БРОНЗ

Пакет Бронз е изготвен специално за клиенти, които желаят активно да развиват своя Инстаграм профил. Присъствието на активен и ефективен Инстаграм профил е абсолютно задължително в днешно време.

Мрежата на Инстаграм вече наброява над 1,5 милиарда активни потребители, което гарантира високи продажби и стабилна аудитория при адекватна поддръжка на Инстаграм профила Ви.

 

Пакет Базов включва:

– създаване на Instagram профил ако такъв не е наличен;

– подобряване на съществуващ Инстаграм профил;

– определяне на конкретни цели за поддръжка на Инстаграм профила Ви;

– изготвяне на маркетинг стратегия за поддръжка на Инстаграм профила Ви;

– планиране и изготвяне на подходящо съдържание за популяризацията и развитието на Инстаграм профила ви;

– създаване и активна популяризация на хаштагове, включващи името на бранда;

– публикуване на 1 нов пост и 1 story всеки работен ден, състоящи се от уникален тематичен колаж и текст и  поставяне на #хаштаг на всеки нов пост;

– ежедневен мониторинг на Инстаграм профила;

– месечен доклад за прогреса на Инстаграм профила;

– платени рекламни постове за популяризиране и привличане на нови последователи, включени в планирания месечен бюджет на Инстаграм профила Ви;

– таргетиране и проследяване на резултатите от платената Инстаграм реклама за оптимизиране на постигнатото.

Резултати:

2000 – 4000 достигнати Инстаграм потребители месечно чрез популяризирането на публикациите;

– постепенно увеличаване на базата от последователи (фенове) в Instagram.

Попитай за цена.

ПОДДРЪЖКА НА INSTAGRAM ПРОФИЛ - ПАКЕТ СИЛВЪР

Пакет Силвър е най-предпочитаният сред клиентите ни. Предвиден е за активно присъствие и поддръжка на Инстаграм профил с изключително високи резултати.

Поддръжката на Инстаграм профил от пакет Silver предвижда изграждане на траен и запомнящ се имидж сред таргетираната аудитория.

 

Пакет Silver включва:

– създаване на Instagram профил ако такъв не е наличен;

– подобряване на съществуващ Инстаграм профил;

– определяне на конкретни цели за поддръжка на Инстаграм профила Ви;

– изготвяне на маркетинг стратегия за поддръжка на Инстаграм профила Ви;

– планиране и изготвяне на подходящо съдържание за популяризацията и развитието на Инстаграм профила ви;

– създаване и активна популяризация на хаштагове, включващи името на бранда;

– публикуване на 2 нови поста и 2 story публикации всеки работен ден, състоящи се от уникален тематичен колаж и текст и  поставяне на #хаштаг на всеки нов пост;

– ежедневен мониторинг на Инстаграм профила;

– месечен доклад за прогреса на Инстаграм профила;

– платени рекламни постове за популяризиране и привличане на нови последователи, включени в планирания месечен бюджет на Инстаграм профила Ви;

– таргетиране и проследяване на резултатите от платената Инстаграм реклама за оптимизиране на постигнатото.

Резултати:

– 4000 – 8000 достигнати Инстаграм потребители месечно чрез популяризирането на публикациите;

– постепенно увеличаване на базата от последователи (фенове) в Instagram.

Попитай за цена.

ПОДДРЪЖКА НА INSTAGRAM ПРОФИЛ- ПАКЕТ GOLD

Пълното покритие на таргетираната аудитория изисква оптимална поддръжка на Инстаграм профила Ви. За тази цел ние извършваме за своите най-амбициозни клиенти многократно разпространяване на публикации и индивидуално изработени колажи в Инстаграм пространството до достигане на максимална популярност.

По този начин гарантирано постигаме минимум 20000 достигнати Инстаграм потребители месечно чрез публикациите.

 

Пакет GOLD ще направи така, че бизнесът Ви да доминира в социалните мрежи.

Пакет GOLD включва:

– създаване на Instagram профил ако такъв не е наличен;

– подобряване на съществуващ Инстаграм профил;

– определяне на конкретни цели за поддръжка на Инстаграм профила Ви;

– изготвяне на маркетинг стратегия за поддръжка на Инстаграм профила Ви;

– планиране и изготвяне на подходящо съдържание за популяризацията и развитието на Инстаграм профила ви;

– създаване и активна популяризация на хаштагове, включващи името на бранда;

– публикуване на 3 нови поста и 3 story публикации всеки работен ден, състоящи се от уникален тематичен колаж и текст и  поставяне на #хаштаг на всеки нов пост;

– организиране на минимум една промоция/игра на месец;

– поддръжка на Инстаграм профилa 24 часа \  7 дни в седмицата;

– ежедневен мониторинг на Инстаграм профила;

– месечен доклад за прогреса на Инстаграм профила;

– платени рекламни постове за популяризиране и привличане на нови последователи, включени в планирания месечен бюджет на Инстаграм профила Ви;

– таргетиране и проследяване на резултатите от платената Инстаграм реклама за оптимизиране на постигнатото.

Резултати:

– 10000 – 20000 достигнати Инстаграм потребители месечно чрез популяризирането на публикациите;

– постепенно увеличаване на базата от последователи (фенове) в Instagram.

Попитай за цена.

Позвъни
Меню